Menu Zamknij

Indywidualny tok nauki i Opieka mentorska

Nasza szkoła chętnie umożliwia uczniom rozwijanie szczególnych uzdolnień, zainteresowań i pasji poprzez organizowanie indywidualnego toku nauki tzw. ITN-u oraz opieki mentorskiej.

Indywidualny tok nauki

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień i zainteresowań. Uczeń objęty takim nauczaniem może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany oraz promowany w czasie całego roku szkolnego.

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok naukiPobierz

Opieka mentorska

Opieka mentorska to jedna z najefektywniejszych metod nauki inspirowana relacją mistrz-uczeń, w której mentor przyjmuje rolę doświadczonego doradcy i konsultanta. Mentor bacznie przygląda się postępom swojego podopiecznego, doradza, wskazuje najlepsze rozwiązania.

Skip to content