Menu Zamknij

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Brak formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce kontakt.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów, jak również dostępności linków
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo
 • Część materiałów do pobrania jest niedostępna cyfrowo są w formacie pdf ze względu na przeciwdziałanie dotyczące zmiany ich treści.

Wyłączenia

 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej.
 • Druki do pobrania są w formacie pdf, ze względu na przeciwdziałanie dotyczące zmiany ich treści.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do <kanski.tomasz@op.pl lub telefonicznie – 32 262 30 93. W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy..
 • E-mail: kanski.tomasz@op.pl
 • Telefon: 32 262 30 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej Pani Beata Bończak
 • Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego
  w Dąbrowie Górniczej
  ul. Kopernika 40
 • E-mail: sekretariat@lukasinski.pl
 • Telefon: 32 262 30 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie GórniczejMożesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Parking znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku
Parking jest bezpłatny.
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą schody.
Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
Otwierają się na zewnątrz.
Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły
Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie korytarza.

Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie zastosowano poniższe ułatwienia:

– możliwość zmiany wielkości liter na stronie
– możliwość zmiany czcionki na czcionkę ułatwiającą czytanie
– podwyższony kontrast
– podkreślenie lub podświetlenie linków
– możliwość odwrócenia kolorów
– nawigacja klawiaturą. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. Witryna jest dostosowana do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: TAB – przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia ENTER – zatwierdzenie akcji ↓↑ – przewijanie strony PgUP – przewijanie strony w górę PgDn – przewijanie strony w dół

Inne informacje i oświadczenia

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skip to content